Witamy na stronie Gabinet Logopedyczno- Pedagogiczny.

Gabinet Logopedyczno- Pedagogiczny oferuje pomoc z zakresu pełnej diagnozy i terapii  logopedycznej i pedagogicznej. Udzielam pomocy dzieciom , młodzieży z wadą wymowy, z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niedosłuchem, alalią, autyzmem, zespołem Aspergera. Zajęcia pedagogiczne obejmują dzieci z dysleksją , nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualna oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W pełni angażuję się w pracę z pacjentem moim priorytetem jest uzyskanie  jak najlepszych efektów, a tym samym przyczynienie się do pełnego sukcesu małych i dużych pacjentów, z którymi prowadzę zajęcia. Ciekawie zorganizowane zajęcia  Logopedyczno- Pedagogiczne są doskonałym sposobem na wyeliminowanie problemów z nieprawidłową mową naszych milusińskich. Dzięki temu dzieci i młodzież zdobywają umiejętności, które  pozwolą im przygotować się do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego w momencie podjęcia nauki w szkole. Eliminujemy problemy z czytaniem , pisaniem, a tym samym poznawaniem świata. Prawidłowo mówiące dziecko nie staje się dla kolegów przedmiotem kpin i odrzucenia .

Pomoc logopedyczna świadczona przeze mnie nie ogranicz się wyłącznie do dzieci i młodzieży również osoby  dorosłe po udarach lub z innymi schorzeniami układu nerwowego, po urazach, wypadkach komunikacyjnych dzięki rehabilitacji logopedycznej wracają do całkowitej lub częściowej( w zależności od stanu zdrowia) sprawności językowej. Zajęcia logopedyczne poprawiają pamięć i ogólne funkcjonowanie osobom starszym.